ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU NCN W KRAKOWIE PRZY UL. TWARDOWSKIEGO 16

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla budynku Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16.
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.10.2020 r., jednakże nie wcześniej niż od pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany wykonawcy i przyjęcia umowy do realizacji przez operatora systemu dystrybucyjnego, do dnia 31.12.2021 r.
3. Zamawiający szacuje, że zapotrzebowanie energii w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. wyniesie 770 MWh, w tym w 2020 r.: 150 MWh i w 2021 r.: 620 MWh (taryfa B23).
UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.
4. Układ pomiarowy Zamawiającego jest dostosowany do zasady TPA.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający lokalizację oraz opis punktu odbioru energii elektrycznej znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Twardowskiego 16
Kraków 30-312
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Narodowe Centrum Nauki
Twardowskiego 16
Kraków 30-312
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się