Wywóz odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych (odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, gabaryty oraz makulatura) spod nieruchomości niezamieszkałych Zamawiającego. Zakres i miejsce świadczenia usług zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się