Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego oraz Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Sp. z o. o.

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego oraz Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Sp. z o. o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

3.2 Wielkość i zakres zamówienia
Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej jest wyliczona na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w 2019 r.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/-10%) w okresie 1 roku wynosi 941 976 kWh,
w tym energia rozliczana:
a) w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 177 859 kWh,
b) w grupie taryfowej G11 całodobowo) 151 929 kWh,
c) w grupie taryfowej G 12, w tym dzienna – 72 067 kWh
i nocna – 27 149 kWh,
d) w grupie taryfowej C22B, w tym dzienna – 245 489 kWh
i nocna – 130 654 kWh,
e) w grupie taryfowej C21 (całodobowo) 136 829 kWh.
Wykaz punktów poboru wraz ze szczegółową specyfikacją przewidywanego zużycia energii elektrycznej w ujęciu rocznym, w podziale na poszczególne grupy taryfowe przy spodziewanej tolerancji (+/- 10%) znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
UWAGA: Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Tadeusza Kościuszki 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Powiat Kazimierski
Tadeusza Kościuszki 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się