Dostawa odczynników laboratoryjnych

» Opis zapytania

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla laboratorium PSSE w Częstochowie, z podziałem na 7 części, w przewidywalnych ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Pakiety nr 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jasnogórska
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się