6 dla Stroszka – roboty budowlane – II edycja

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowo-budowlane z podziałem na dwie części postępowania:
- część 1 postępowania pn.: budowa placu zabaw oraz siłowni ,
- część 2 postępowania pn.: budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego .
Zapisy dotyczące wszystkich części postępowania
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia istotne zawierają postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się