Dostawa urządzeń zabawowych na miejskie tereny rekreacyjne w Bielsku-Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych na miejskie tereny rekreacyjne w Bielsku-Białej na działkach ewidencyjnych nr 868/4 obręb ewidencyjny 0004 Górne Przedmieście, 2726/9 obręb ewidencyjny 0007 Hałcnów, 38/5 obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście, 936/37 obręb ewidencyjny Kamienica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
 Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się