Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w przebudowywanym budynku gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Plażowa – I etap.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - wykończeniowych w przebudowywanym budynku gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Plażowa - I etap.
1. ZAKRES I
Wykonanie posadzki betonowej wewnątrz budynku (całość obiektu) na istniejącej warstwie tzw. chudziaka w układzie:
- folia izolacyjna przeciwwilgociowa (pierwsza warstwa)
- warstwa styropianu: średnio 10 cm (zróżnicowana w zależności od pomieszczenia)
- folia izolacyjna (druga warstwa)
- wylewka betonowa: grubość wylewki uwzględniająca warstwę kleju wraz z płytkami do wysokości poziomu projektowanego
- w miejscach newralgicznych (przebieg instalacji CO i wody) wymagane jest wykonanie dodatkowego wzmocnienia siatką zbrojoną

Orientacyjny łączny metraż – 608,3 m².
Cena za wykonanie powierzchni posadzki wraz z materiałem.


2. ZAKRES II
Tynkowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów zaprawą cementowo-wapienną.

A. Zakres prac dla ścian:
- wszystkich pomieszczenia poza oznaczonymi - zgodnie z projektem budowlanym,
jako nr 6 (WC damskie), nr 7 (WC dla niepełnosprawnych) oraz nr 8 (WC męskie)


B. Zakres prac dla sufitów:
- w zakresie pomieszczeń od nr 12 do nr 29 projektu budowlanego

Uwaga.
W pomieszczeniach oznaczonych odpowiednie nr 17 (kuchnia) oraz nr 20 (zmywanie naczyń) przed przystąpieniem do tynkowania należy wykonać przekucia ścian i zabezpieczenie ich nadprożami, zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora (zakres prac – obmiar własny Wykonawcy).

Orientacyjny łączny metraż – 1605 m².
Cena za wykonanie powierzchni tynku wraz z materiałem.

3. ZAKRES III
Montaż (klejenie) warstwy płytek ceramicznych posadzkowych zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych. Zakres zgodny z wykazem pomieszczeń - od nr 12 do nr 29 (z wyłączeniem pomieszczenia nr 23) :
- płytki gresowe o formatach 30cm x 60cm, 60cm x 60cm lub 30cm x 30cm lub inne
- kolor szary/jasnoszary – do uzgodnienia z Zamawiającym
- antypoślizgowość >R9 – zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych
- nasiąkliwość - zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych
- odporność chemiczna - zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych
- odporność na ścieranie - zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych
- odporność na plamienie - zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych
- układ montażu prosty z cokołem
- kolor fugi – do uzgodnienia z Zamawiającym
- w pomieszczeniach z kratką ściekową uwzględnić spadek posadzki w kierunku kratki większy niż 1,5%
- narożniki, krawędzie zewnętrzne oraz wewnętrzne wykończyć kształtkami (wyoblenia)Orientacyjny łączny metraż – 217 m².
Cena za wykonanie powierzchni płytek wraz z materiałem.


4. ZAKRES IV
Montaż (klejenie) warstwy płytek ceramicznych ściennych zgodnie z wymogami dla pomieszczeń gastronomicznych i wytycznymi Zamawiającego. Z tego zakresu prac wyłączone pomieszczenie nr 23.
- płytki szkliwione o gładkiej powierzchni białe bądź w odcieniach szarości – do uzgodnienia
z Zamawiającym
- wielkość płytek np. 30cm x 60cm, 20cm x 60cm lub inna - do uzgodnienia z Zamawiającym
- kolor fugi – do uzgodnienia z Zamawiającym
- narożniki, krawędzie zewnętrzne oraz wewnętrzne wykończyć kształtkami (wyoblenia)

A. Zakres prac dla płytek klejonych od posadzki do sufitu:
- pomieszczenia od nr 13 do nr 20
- pomieszczenie nr 22
- pomieszczenia od nr 24 do nr 25
- pomieszczenie nr 27


B. Zakres prac dla płytek klejonych do wysokości ok. 2 metrów nad posadzką:
- pomieszczenie nr 21 (komunikacja)
- pomieszczenie nr 26 (socjalne) – tylko część pomieszczenia (ściany) w uzgodnieniu
z Zamawiającym

Orientacyjny łączny metraż dla obu zakresów – 570 m².
Cena za wykonanie powierzchni płytek wraz z materiałem.5. ZAKRES V
Wykończenie powierzchni ścian i sufitów gładzią gipsową pod powłokę malarską wraz
z malowaniem farbą zmywalną, paroprzepuszczalną w kolorze białym.

A. Zakres prac dla sufitów:
- pomieszczenia od nr 12 do nr 29,
B. Zakres prac dla ścian:
- pomieszczenia: 12, 26 oraz 28+29 (kotłownia)
- pomieszczenie nr 21 oraz 26 powyżej linii założonych płytek


Cena za wykończenie powierzchni sufitów i ścian wraz z materiałem.6. ZAKRES VI
Wykonanie suchej zabudowy z k-g wraz z malowaniem na istniejącej instalacji wentylacji wg własnego obmiaru.

Cena za wykończenie powierzchni zabudowy wraz z materiałem.7. ZAKRES VII
Zakup i montaż 7 szt. parapetów granitowych (grubość 3 cm) w kolorze szarym/jasnoszarym – do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary parapetów – zgodnie z własnym obmiarem.

Cena za zakup i montaż parapetów.8. ZAKRES VIII
Prace murarskie polegające na:
- rozebranie fragmentu muru wykonanego z bloczków silikatowych a następnie wymurowanie ścianki wewnątrz pomieszczenia nr 23 (komunikacja) wg. wytycznych Zamawiającego,
- wymurowaniu ściany działowej o orientacyjnych wymiarach: długość 575cm, wysokość 370cm wraz z otworem drzwiowym o wymiarach: szerokość 110cm, wysokość 200cm – pomieszczenie nr 10 (sala konsumpcyjna) wg. wytycznych Zamawiającego,
- wykucie otworu w ścianie działowej o orientacyjnych wymiarach: 100x125cm – pomieszczenie nr 17 (kuchnia),
- wykucie otworu w ścianie działowej o orientacyjnych wymiarach: 150x200cm – pomieszczenie nr 20 (zmywanie naczyń).
Powyższe prace będą wykonywane w sposób zgodny z przepisami Prawa Budowlanego, normami technicznymi i z zasadami wiedzy technicznej.


Zakres poza przedmiarem robót.
Wykonanie i wycena tego zakresu prac zgodnie z obmiarem własnym.


9. ZAKRES IX
A. Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (15 szt.):
- drzwi techniczne wewnątrz lokalowe spełniające wymogi dla pomieszczeń gastronomicznych
- wymiary i układ skrzydeł – zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)
- ościeżnica metalowa
- zamontowany bulaj ze stali nierdzewnej
- grubość min. 40 mm
- kolor biały – okleina HPL
- panel dolny i środkowy ze stali nierdzewnej (obustronnie)
- otwory wentylacyjne zgodnie ze specyfiką pomieszczeń
- klamki metalowe
- jeden zamek na wkładkę (pomieszczenie nr 27 – blokada łazienkowa)
- trzy zawiasy wzmocnione
- opcjonalnie możliwość wykonania jako wahadłowe
Wykaz ilości zamawianej stolarki drzwiowej wg. projektu:
- D2l – 1 szt.
- D6l – 8 szt.
- D6p – 2 szt.
- D7p – 2 szt.
- D8l – 1 szt.
- D9l – 1 szt.


B. Zakup i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej dla drzwi oznaczonych jako DZ5p (1 szt.)
oraz DZ4l (1 szt.):
- drzwi techniczne zewnątrzlokalowe o konstrukcji metalowej
- wymiary i układ skrzydeł– zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)
- w kolorze wbudowanej stolarki okiennej
- drzwi pełne
- dwa zamki z wkładką
- klamki metalowe

C. Zakup i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej dla drzwi oznaczonych jako DZ6p (1 szt.) wejście do kotłowni :
- drzwi techniczne zewnątrzlokalowe o konstrukcji metalowej spełniające wymogi dla kotłowni olejowych
- wymiar i układ skrzydła – zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)
- w kolorze wbudowanej stolarki okiennej
- drzwi metalowe, pełne
- dwa zamki z wkładką
- klamka metalowa

Cena za zakup i montaż całości stolarki.


10. ZAKRES X
Elewacja zewnętrzna – wykończenie istniejącej okładziny ocieplającej:
- zakup i montaż parapetów zewnętrznych granitowych (grubość 3 cm) w kolorze brązu (zbliżonym kolorystycznie do stolarki okiennej)
- przyklejenie warstwy wełny niepalnej (strefa kotłowni) ok. 10m²
- uzupełnienie ubytków okładziny ocieplającej w tym również pianowanie ubytków, szpar
- uzupełnienie kotew mocujących
- zdjęcie utlenionej warstwy okładziny ocieplającej (styropianu)
- wykonanie warstwy zbrojonej siatką
- wykonanie warstwy tynku wraz z malowaniem farbą silikatową
- uwzględnić wbudowanie oświetlenia dekoracyjnego; należy zatopić w boniach elewacji aluminiowe listwy do oświetlenia led (6 sztuk)
- kolorystyka elewacji: brąz Ral 8025 oraz szarość NCS 4500N.

Zakres poza przedmiarem robót.
Wykonanie i wycena tego zakresu prac zgodnie z obmiarem własnym.


11. ZAKRES XI
Wykonanie podbitki dachu:
- widoczne elementy drewniane należy przeszlifować
- krokwie należy zabezpieczyć impregnatem ,,ognioodpornym” oraz przeciwwilgociowym
- krokwie należy pomalować lakierobejcą w kolorze zbliżonym do stolarki okiennej
- przestrzeń miedzykrokwiowa wykończyć zaimpregnowaną deską boazeryjną w kolorze krokwi (stolarki okiennej)

Zakres poza przedmiarem robót.
Wykonanie i wycena tego zakresu prac zgodnie z obmiarem własnym.

UWAGA:
Podane zakresy są orientacyjne – mogą ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Paderewskiego 2-6
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.
Paderewskiego 2-6
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się