Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych w okresie 24 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i utylizacja (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń biurowych tj.: drukarek, kserokopiarek i faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Wymagane są tylko materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne".Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, nieregenerowanych, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. Nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia oraz winny posiadać również wymagane prawem atesty i badania. Materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji - rok 2020 lub 2022 .Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 16:00


» Lokalizacja

Senatorska 12
Warszawa 00-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Senatorska 12
Warszawa 00-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się