Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku tj. kombinezonów ochronnych, półmasek, gogli oraz fartuchów pełnobarierowych dla potrzeb WSzZ w Kielcach w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku tj. kombinezonów ochronnych, półmasek, gogli oraz fartuchów pełnobarierowych dla potrzeb WSzZ w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wzoru umowy, w przypadku gdy jednemu Wykonawcy udzielone zostało zamówienie publiczne na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
Kielce 25-736
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się