„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest :sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni fizycznej oraz pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych przy ul. Chopina 11, Łaziska Górne, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSEiU Łaziska Górne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

1.1 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę, rozładunek następującego sprzętu :
1. Tablety – 64 sztuki

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostawy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt oraz licencje/oprogramowanie były fabrycznie nowe nieużywane. Licencje/ oprogramowanie muszą być zarejestrowane na Zamawiającego oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Dostarczony sprzęt musi być nowy. Licencje/ oprogramowanie muszą być w najnowszej wersji producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu/ oprogramowania legalności oraz żądanych trybów serwisu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się