Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni. Zakres robót obejmuje:
a) przebudowę odcinka drogi ulicy Nad Zatoką w Jastarni na podstawie projektu pn. „Przebudowa ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem ulicznym”, opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdańsk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/50/18/J z dnia 21.09.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę,
b) przebudowę odcinka drogi ul. Nad Zatoką w Jastarni na podstawie projektu pn. „Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatoką i budowa publicznej toalety samoobsługowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego” opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdańsk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę. Zakres objęty punktem b) obejmuje wyłącznie roboty w pasie drogowym wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10.1 i 11.1 do SIWZ - dla zakresu określonego w lit. a oraz załączniki nr 10.2 i 11.2 do SIWZ - dla zakresu określonego w lit. b.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się