DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Produkty objęte zamówieniem podzielone są na dwadzieścia siedem (27) części:
Część 1. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Część 2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk
Część 3. Preparat do dekontaminacji ciała pacjenta
Część 4. Preparaty do odkażania skóry przed zabiegami diagnostycznymi
Część 5. Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych
Część 6. Preparaty do odkażania i odtłuszczania skóry
Część 7. Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym
Część 8. Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym
Część 9. Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia pomieszczeń
Część 10. Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych
Część 11. Preparat do dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni
Część 12. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Część 13. Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wstępnej narzędzi i wyrobów medycznych
Część 14. Preparat do higieny jamy ustnej
Część 15. Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni
Część 16. Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętów medycznych
Część 17. Preparat do dezynfekcji basenów, kaczek, misek oraz powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym
Część 18. Proszkowy preparat do dezynfekcji sprzętu mającego kontakt z żywnością
Część 19. Preparat do mycia i dezynfekcji maszynowej basenów i kaczek
Część 20. Preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi
Część 21. Preparaty do mycia powierzchni w systemie zamkniętym
Część 22. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG
Część 23. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni w jednorazowym systemie dozującym
Część 24. Preparat do mycia skóry pacjenta skolonizowanego
Część 25. Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Część 26. Preparat do dekontaminacji przedsionków nosa
Część 27. Emulsja do pielęgnacji rąk

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
2. Szczegółowy opis zamawianych środków i ich ilości określono w Załącznikach nr 1.1-1.27 do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w Załącznikach ilości stanowią wartość szacunkową, wyliczoną na postawie zużycia środków czystości w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie.
3. Wszystkie środki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi dopuszczenia do obrotu i spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie norm.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanych środków, tj. odpowiednio:
a) dla preparatów będących produktami leczniczymi – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 roku Prawo farmaceutyczne,
b) dla preparatów będących wyrobami medycznymi - dokumenty zgodne z Ustawą z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych,
c) dla preparatów będących produktami biobójczymi – pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym, zgodnie z Ustawą z dnia 09.10.2015 roku o produktach biobójczych,
d) dla preparatów będących produktami kosmetycznymi – dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018 roku o produktach kosmetycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się