Termomodernizacja budynków

» Opis zapytania

Termomodernizacja budynków.

część nr 1: termomodernizacja budynku nr N

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku N będącego w dyspozycji Zamawiającego, położonego przy ul. Wolanowskiej 120 w Radomiu.
CPV-45000000-7

Roboty budowlane realizowane będą według projektu wykonawczego pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH „N” W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU”, który został wykonany przez Pracownię Projektową Michał Żochowski ul. Gajowa 52 09-520 Łąck.
część nr 2: termomodernizacja budynku J
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku J będącego w dyspozycji Zamawiającego, położonego przy ul. Wolanowskiej 120 w Radomiu.
CPV-45000000-7

Roboty budowlane realizowane będą według projektu wykonawczego pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH „J” W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU”, który został wykonany przez Pracownię Projektową Michał Żochowski ul. Gajowa 52 09-520 Łąck.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wolanowska 120
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Areszt Śledczy
Wolanowska 120
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się