Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych.
Budynek będący przedmiotem inwestycji jest obiektem usługowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokąta o wymiarach 20,76 x 12,45 m. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Lokalizacja Obiektu: Izbicko, przy ul. Powstańców Śląskich 20, na działce nr 520/9, 520/8, 602/6, 601/1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/, oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 8,9,10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców Śląskich 12
Izbicko 47-180
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
Izbicko 47-180
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się