„Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin” (III Postępowanie)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin” (III Postępowanie)
1) Zadanie polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obejmującej gminę Wolin wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji pod nazwą „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Wolin”. Dokumentacja powinna zawierać część tekstową, mapy i dokumentację fotograficzną.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawarty jest w:
- TOMIE II SIWZ - Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy
- TOMIE III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- TOMIE IV SIWZ – INSTRUKCJA - OPERAT BOTANICZNY
- TOMIE V SWZ - INSTRUKCJA - OPERAT FAUNISTYCZNY
3) Przedmiotem zamówienia objęty jest cały obszar gminy Wolin, w jej granicach administracyjnych, z uwzględnieniem powiązań i oddziaływań bezpośredniego otoczenia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zgody na wejście na tereny niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Wolin.
5) W ramach prac wykonywanych na terenie rezerwatu przyrody, zgodnie z TOMEM III SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia, Wykonawca musi uzyskać odrębne zezwolenia wydawane na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
6) Wykonawca uzyska we własnym zakresie niezbędne zezwolenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
7) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Zamkowa 23
Wolin 72-510
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Zamkowa 23
Wolin 72-510
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się