WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo cenowy będący załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę – stanowiącej załącznik nr 1 i 1a do SIWZ (umowy).
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części, dalej zwanych pakietami, które szczegółowo zostały opisane w Część IV SIWZ oraz w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się