Wykonanie filmu o tematyce przyrodniczej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu o tematyce przyrodniczej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych.
Zamówienie związane jest z promocją:
• Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2)
• Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (MRG2)
Film będzie przede wszystkim publikowany w internecie (w tym strony internetowe LP, media społecznościowe) oraz podczas spotkań i konferencji.
2. Dodatkowo Wykonawca przygotuje wersję skróconą filmu na podstawie nagranego materiału, trwającą ok. 3 min., wykonaną zgodnie z wymaganiami technicznymi i estetycznymi dla filmu będącego głównym przedmiotem zamówienia. Wykonawca przekaże pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do skróconej wersji filmu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Kolejowa 5/7
Warszawa 01-271
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kultura i sztuka
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Kolejowa 5/7
Warszawa 01-271
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się