Remont drogi powiatowej gruntowej nr 3144L Tarzymiechy - Wólka Nieliska w km. 4+840 – 5+240

» Opis zapytania

Remont drogi powiatowej gruntowej nr 3144L Tarzymiechy - Wólka Nieliska w km. 4+840 – 5+240.
Podstawowy zakres robót:
- usunięcie w-wy ziemi urodzajnej gr. 15 cm
- profilowanie istn. nawierzchni
- wykonanie stabilizacji gr. 30 cm o wytrzymałości 5 MPa
- podparcie krawędzi gruntem z dokopu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczebrzeska 69
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szczebrzeska 69
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się