Dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) na sieciach wodociągowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakres dostawy:
1) dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) na sieciach wodociągowych.
Wymagania szczegółowe:
1) Urządzenie powinno umożliwiać lokalizację wstępną wycieku (po podłączeniu do armatury wodociągowej) oraz lokalizację dokładną poprzez mikrofony gruntowe.
2) Urządzenie powinno mieć stopień szczelności co najmniej IP 65
3) Odbiornik musi być wyposażony w wyświetlacz o wielkości min 5,0 cala oraz prezentować odczyty w formie graficznej i liczbowej.
4) Urządzenie musi być obsługiwane poprzez wyświetlacz dotykowy (bez dodatkowych przełączników czy guzików), przystosowany do obsługi w rękawiczkach.
5) W przypadku wystąpienia nagłych głośnych sygnałów, system musi gwarantować ochronę słuchu poprzez czasowe stłumienie sygnału.
6) W pełni naładowane akumulatory powinny zapewniać min. 6 h ciągłej pracy.
7) System musi automatycznie dobierać filtry w celu minimalizacji szumów tła.
8) System musi umożliwiać nagrywanie, archiwizację i późniejsze odtwarzanie nagranych szumów.
9) Dostarczony zestaw objęty będzie 24 miesięczną gwarancją.
10) Zestaw musi zawierać następujące elementy:
11) Odbiornik centralny, rejestrujący i prezentujący odczyty,
12) uchwyt mikrofonów,
13) mikrofon dotykowy,
14) mikrofon gruntowy do nawierzchni utwardzonych,
15) mikrofon gruntowy do nawierzchni nieutwardzonych,
16) szpica testowa z przedłużaczem,
17) słuchawki,
18) system noszenia na paskach odbiornika centralnego,
19) ładowarka sieciowa,
20) ładowarka samochodowa,
21) walizka transportowa.

2.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) koszty zakupu, transportu, rozładunku, urządzenia do wykrywania awarii sieci i przyłączy wodociągowych;
2) koszty wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z uruchomieniem urządzenia;
3) koszty udzielonej gwarancji;
4) koszty szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi urządzenia do wykrywania awarii;
5) wszelkie pozostałe koszty nieujęte powyżej, a niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Górna 4
Wola Uhruska 22-230
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze sp. z o.o. w Woli Uhruskiej
ul. Górna 4
Wola Uhruska 22-230
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się