Przewóz dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Rydzyna w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 (prztarg II)

» Opis zapytania

a) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przewozie dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie miasta i gminy Rydzyna w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. b) Przewidywany średni miesięczny przebieg – ok. 8 - 10 tys. km. c) Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 4 trasach, w godz. od ok. 6.00. do 9.00. oraz w godz. od. 11.00. do 16.00. d) Wykonawca winien dysponować 3 autobusami o liczbie 60 lub więcej miejsc siedzących, spełniającymi wymagania techniczne wskazane w odpowiednich przepisach. Dodatkowo Wykonawca powinien dysponować jednym autobusem zapasowym. e) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany realizować przy wykorzystaniu pojazdów wyprodukowanych po 31 grudnia 2005 r. f) Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez gminę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. g) Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (ważna przez cały czas trwania umowy). h) W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z podwykonawcą pod warunkiem jednak, że będzie to pojazd wyprodukowany po 31 grudnia 2005 r. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości kilometrów, liczby dzieci, godzin dowożenia i odwożenia oraz liczby autobusów, a także prawo wskazania dodatkowych miejsc przestankowych, w zależności od zapotrzebowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Rydzyna 64-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
Rydzyna 64-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się