Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z przeniesieniem prawa własności do tych przedmiotów na rzecz Zamawiającego wraz z ich załadunkiem, dowozem i wyładunkiem pod adres wskazany przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie został zawarty w załączniku nr 3a, do SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wprowadza wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 12:45


» Lokalizacja

Plonów 22/I
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Plonów 22/I
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się