Usługi elektryczne II/ 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej konserwacji, pomiarów oraz napraw instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie następujących obiektów:
1)Zakładu/ Instalacji w Julkowie
2)Zakładu/ Instalacji w Bełchatowie
3)Zakładu/ Instalacji w Koluszkach
4)Zakładu/ Przesypowni w Woli Kruszyńskiej
5)Siedziby Zarządu
6)Oddziału w Skierniewicach
7)Oddziału w Pabianicach
8)Oddziału w Łasku
Zakres czynności do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia wraz z częstotliwością ich wykonywania został opisany w umowie i w załączniku nr 1 do umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje również doradztwo techniczne przez Wykonawcę (w terminie określonym przez Zamawiającego) w zakresie:
1)poprawy stanu utrzymania i użytkowania obiektów objętych przedmiotem umowy
2)eksploatacji, budowy i rozbudowy instalacji elektrycznych oraz posadowienia maszyn i urządzeń
3)oceny stanów technicznych eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych
4)analizy i doradztwa w zakresie oszczędności energii elektrycznej oraz bieżącej kontroli minimalizacji opłat z tytułu energii biernej i pojemnościowej i zapobieganie ich wzrostowi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
ul. Bawełniana 18
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się