Dostawa w 3 Pakietach odczynników do immunologii, biochemii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 48 miesięcy wraz z dzierżawą analizatorów oraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

» Opis zapytania

Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa w 3 pakietach:
1.Pakiet nr 1 - Odczynniki do badań metodą chemiluminescencji wraz z dzierżawą dwóch analizatorów immunodiagnostycznych - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 1 do Nr 1F do SIWZ.

1.Pakiet nr 2 - Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 2 do Nr 2 D do SIWZ.
1.Pakiet nr 3 - Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 3 do Nr 3F do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

82-300 Elbląg


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Królewiecka 146
82-300 Elbląg
telefon: 552344111
fax: Brak
email: sekretariat@szpital.elblag.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się