Remont dróg powiatowych nr 1259L, 1334L

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg powiatowych nr:
- 1259L Łuków (ul. Glinki)-Rzymki-Kępki-Kozły km 8+300-9+000;
- 1334L Tuchowicz-Gózd-Zagoździe-Jamielnik Stary km 7+000-7+500.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1:
Remont drogi powiatowej nr 1259L Łuków (ul. Glinki)-Rzymki-Kępki-Kozły km 8+300-9+000
Remont obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe;
- uzupełnienie podbudowy tłuczniowej klińcem;
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową;
- ścinanie, plantowanie i zagęszczanie poboczy.

Część 2:
Remont drogi powiatowej nr 1334L Tuchowicz-Gózd-Zagoździe-Jamielnik Stary km 7+000-7+500
Remont obejmuje w szczególności:
- frezowanie garbów nawierzchni bitumicznej;
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni;
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;
- wyrównanie nierówności mieszanką mineralno-asfaltową;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni;
- ścinanie, plantowanie i uzupełnianie poboczy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 8 do SIWZ;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Łukowski
ul. Józefa Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się