Remont mostu przez rzekę Krzna Południowa w km 215+822 drogi krajowej nr 19 m. Rzeczyca w zakresie uszczelnienia kapy chodnikowej i wymiany nawierzchni jezdni wraz z dojazdami.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje remont mostu przez rzekę Krzna Południowa w km 215+822 drogi krajowej nr 19 m. Rzeczyca w zakresie uszczelnienia kapy chodnikowej i wymiany nawierzchni jezdni wraz z dojazdami. Prace obejmowały będą w szczególności: roboty przygotowawcze w tym opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, frezowanie warstw konstrukcyjnych, układanie warstw konstrukcyjnych, wbudowanie krawężników betonowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się