Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Prudnik

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją dróg w Gminie Prudnik.

Zakres zamówienia:
Etap I – przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Prudniku,
Etap II – modernizacja drogi wewnętrznej w Czyżowicach.
.
Zakres robót objęty zadaniem:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- montaż krawężników i obrzeży,
- podbudowy z kruszywa kamiennego,
- nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych,
- nawierzchnie z kostki betonowej,
- studzienki ściekowe i regulacja pionowa studzienek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się