Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 – Budowa chodników przy ul. Szpitalnej 45 Zadanie 2 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana klatek wentylacyjnych

» Opis zapytania

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań:
Zadanie 1 – Budowa chodników przy ul. Szpitalnej 45
Zadanie 2 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana klatek wentylacyjnych.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/obiektu i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem pracownika Działu Technicznego jest możliwe w dni robocze w godzinach 7:25 - 15:00, konieczne zgłoszenie do Działu Technicznego z co najmniej jednodniowym wyprzedzaniem.

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ WSZ-EP-33/2020, tj. Załączniku numer 2.1 - Programie funkcjonalno-użytkowym dla Zadania nr 1
i w Załączniku numer 2.2 - Programie funkcjonalno-użytkowym dla Zadania nr 2, które stanowią integralną część SIWZ.
SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szpitalna 45
Konin 62-504
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie
Szpitalna 45
Konin 62-504
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się