Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. MALUCH+ 2020 moduł 1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty modernizacyjne (adaptacyjne) w pomieszczeniach Żłobka Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp. obejmujące swym zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.
Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania prac określają:
• TER
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, projekt umowy.
Informacja dodatkowa: praca na obiekcie czynnym. Zakres prac wykonywany etapami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Gorzów Wlkp.
Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się