Dostawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z sukcesywną dostawą odczynników do izolacji - 63/PN/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metoda magnetyczną wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi
i konserwacji przedmiotu zamówienia
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywną dostawę odczynników do izolacji dedykowanych do oferowanego aparatu.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym i opisie przedmiotu zamówienia, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
5. Szczegółowy opis aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się