Rozbiórka żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel, wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel oraz wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5. W ramach prac rozbiórkowych przewidziano : 1) wyniesienie gabarytów (śmieci i odpadów) z wnętrza zbiornika, 2) wykonanie otworów 25 x 25 cm w ścianach zewnętrznych w celu umożliwienia odprowadzenia do gruntu ewentualnych przecieków wody opadowej przez nawierzchnię placu, 3)demontaż instalacji elektrycznej, 4) zamurowanie drzwi, 5)rozbiórka elementów konstrukcyjnych zbiornika w kolejności i zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, 6)wykonanie zagęszczonej zasypki piaskowo-żwirowej do głębokości 20 cm poniżej istniejącej obecnie płyty zbiornika. Po wykonaniu prac rozbiórkowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 613,40 m2 wraz z wykonaniem studzienek ściekowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Drużynowa 42434
Łódź 94-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dom Dziecka dla Małych Dzieci
ul. Drużynowa 42434
Łódź 94-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się