Realizacja zmian stałych organizacji ruchu na terenie miasta Tychy

» Opis zapytania

Zakres robót objętych niniejszym zadaniem obejmuje następujące rodzaje robót budowlanych i montażowych:

1. Montaż i ustawianie oznakowania wraz z zakupem, montażem, transportem, wykonaniem oraz kosztem materiału:
- montaż 2 szt. urządzeń bramowych U-10b,
- montaż 100 mb barier stalowych dwustronnych H2AW6 w pasie dzielącym od strony Mikołowa zaczynając od istniejących barier,
- montaż pionowych znaków drogowych (folia II generacji),
- montaż pionowych znaków drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej,
- demontaż, przesunięcie oznakowania pionowego,
- roboty związane z demontażem i rozbiórką urządzeń oznakowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Budowlanych 59
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się