Karteczki firmowe A6 (23-07-2020)

» Opis zapytania

Zapytanie dotyczy wyceny druku karteczek firmowych A6 z dostawą w jedno miejsce - Mielec.

Podana cena netto za sztukę zawierająca koszt dostawy.
Wycena dla trzech wariantów ilościowych - do realizacji jeden.
Termin płatności - 60 dni.
Szczegóły zapytania znajdują się w pozycji.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

BLACK RED WHITE S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się