Przebudowa kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach obejmująca:
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót murarskich i betoniarskich;
- wykonanie robót posadzkarskich;
- wykonanie ścianki działowej;
- wykonanie robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych;
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- wykonanie instalacji elektrycznej;
- wykonanie robót montażowych (skrzynki i rozdzielnice, gniazda osprzętu modułowego, gniazda instalacyjne, przewody wtynkowe, oprawy oświetleniowe);
- wykonanie rezystencji izolacji instalacji elektrycznej;
- wywiezienie gruzu i utylizacja odpadów pozostałych po wykonaniu prac budowlanych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna – stanowiąca Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte
w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Staszica 16
Kowary 58-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Staszica 16
Kowary 58-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się