Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego część I Dostawa cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., pH-metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt. część II Dostawa zestawu do elektroforezy DNA 2 szt.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
część I
Dostawa cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., pH-metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt.
część II
Dostawa zestawu do elektroforezy DNA 2 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawianego sprzętu do jednostki Zamawiającego: Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63, II piętro – pomieszczenia laboratoryjne, 51-148 Wrocław.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

pl. Uniwersytecki 1
Wrocław 50-137
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 1
Wrocław 50-137
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się