Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych z wiatrołapem przy Budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych z wiatrołapem przy budynku Szkoły Podstawowej im 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach , 33-122 Wierzchosławice 97. Opis robót budowlanych: 1. Roboty adaptacyjne budowlane dla windy w budynku szkoły – roboty przygotowawcze; 2. Roboty budowlane – szyb windowy, wiatrołap: stan zerowy – roboty przygotowawcze szybu windowego – stan zerowy; 3. Roboty budowlane – szyb windowy, wiatrołap: stan surowy – roboty przygotowawcze szybu windowego – stan surowy; 4. Roboty budowlane – szyb windowy, wiatrołap: stan wykończeniowy – roboty przygotowawcze szybu windowego – stan wykończeniowy; 5. Roboty budowlane – szyb windowy, wiatrołap: elewacje – docieplenie styropianem
i warstwą siatki; 6. Dostawa windy – dostawa windy dla niepełnosprawnych wraz z montażem w gotowym szybie windowym; 7. Roboty zewnętrzne – chodnik, opaska – wykonanie chodnika i opaski na zewnątrz budynku; 8. Instalacje elektryczne wewnętrzne – roboty przygotowawcze, wykonanie instalacji oświetleniowej i wyrównawczej, wykonanie pomiarów. W zakres zamówienia wchodzą również bezpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji (przegląd konserwacyjny, dozór techniczny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B realizacji programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze, które stanowią załączniki do SIWZ. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 08:40


» Lokalizacja

--------------- 550
Wierzchosławice 33-122
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Wierzchosławice
--------------- 550
Wierzchosławice 33-122
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się