Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej

» Opis zapytania

2. Inwestycja obejmować będzie termomodernizację tj. docieplenie budynku oraz remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku OSP w Skomielnej Białej położonego na na działkach nr: 4223, 4222, 4221, 4219/1. Zakres prac obejmuje:
- dociplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie ścian wewnętrznych poddasza
- docieplenie stropu nad I piętrem
- izolację przewodów c.w.u. w kondygnacji piwnic
- montaż głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych
- demontaż hydrotermy i montaż zasobnika c.w.u. zasilanego z istniejącego kotła gazowego.


3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarze robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ), w specyfikacjai technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Lubień 50
Lubień 32-433
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lubień
Lubień 50
Lubień 32-433
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się