Remont elewacji, wymiana okien z likwidacją wykusza w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – postępowanie III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien z likwidacją wykusza i remont elewacji w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 3 stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) demontaż okien i ościeżnic drewnianych, 2) montaż okien: drewnianych – 31 szt., oraz okien połaciowych drewnianych -14 szt. wyposażonych w rolety wewnętrzne materiałowe, 3) likwidację wykusza polegająca na demontażu w bocznej ścianie budynku oszklonego wykusza, w metalowej ramie obejmującego 3 kondygnacje, 4) montaż w miejsce zlikwidowanego wykusza okien aluminiowych o zwiększonej odporności ogniowej w ilości 3 szt., 5) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, 6) remont elewacji o powierzchni ok. 381,52 m2: naprawa elewacji i malowanie tynków zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 7) montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowej, 8) utylizację materiałów z rozbiórki. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowo-technicznej, która jednocześnie stanowi załączniki do SIWZ i przyszłej Umowy oraz w § 1 Umowy ( projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca robót, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały na rzecz Zamawiającego następujące prace fizyczne: betoniarskie, murarskie, tynkarskie, blacharskie, malarskie, wymiany stolarki okiennej. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Zielona Góra 65-454
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Zielona Góra 65-454
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się