Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021.
Zamawiający podzielił zamówienie na 4 zadania:
ZADANIE NR 1
Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Kokotek – Lubliniec, z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego. Szacunkowa długość linii – od pierwszego do ostatniego przystanku wynosi: 20,5 km


ZADANIE NR 2
Przewóz dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec na linii Lubliniec - Wymyślacz – Lubliniec, z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego. Szacunkowa długość linii – od pierwszego do ostatniego przystanku – wynosi 9,4 km.


ZADANIE NR 3
Przewóz dzieci i uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego do i z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego położonego w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90, z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego. Szacunkowa długość linii – od pierwszego do ostatniego przystanku – wynosi 8,7 km.


ZADANIE NR 4
Przewóz dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z miejsca ich zamieszkania do i z placówek oświatowych, położonych na terenie Gminy Lubliniec. Szacunkowa długość linii – tam i z powrotem – wynosi 47,8 km.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta
ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się