Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia uczniów szkół podstawowych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na zbiorowym żywieniu dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wielopole Skrzyńskie w okresie od 01.09.2020 do 30.06.2021 r.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia posiłku jednodaniowego dziennie dla następującej ilości uczniów:
Szkoła Podstawowa w Nawsiu – 20,
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim – 30,
Szkoła Podstawowa w Broniszowie - 20,
Szkoła Podstawowa w Gliniku - 20,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach - 30,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach-Berdechowie - 20,
Razem: 140.

Maksymalna liczba posiłków wynosi 26320 przy założeniu, że w przedstawionym okresie wykonawca będzie dostarczał posiłki przez 188 dni roboczych. Ogólna wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu w trakcie jego realizacji w wyniku nieobecności uczestników w związku z chorobą lub innymi wypadkami losowymi.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3.1. SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Wielopole Skrzyńskie 200
Wielopole Skrzyńskie 39-110
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Gmina Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200
Wielopole Skrzyńskie 39-110
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się