Remont wagi dynamicznej DW 600 z wymianą zniszczonej płyty uspokojenia na DPG w Dorohusku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wagi dynamicznej DW 600 z wymianą zniszczonej płyty uspokojenia na Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określają: 1) Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, oraz 2) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się