: Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie

» Opis zapytania

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, parkingu dla 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i chodników z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. przebudowę słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowej – 4,00m – zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się wymianę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej. Komunikacja z przyległą drogą gminną będzie odbywać się budowanym zjazdem o nawierzchni z betonu asfaltowego, na styku nawierzchni bitumicznej i istn. nawierzchni drogi gminnej ułożony zostanie krawężniki betonowy 15x30 cm obniżony do poziomu jezdni na ławie z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony pobocza zjazdu krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym 12 cm posadowionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejące wpusty i przykanalik zostaną wymienione na nowe (wpusty kl.D400, przykanalik Ø200mm).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ, załącznikach do SIWZ praz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 09:15


» Lokalizacja

ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się