POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ POKRYCIA DACHU W BUDYNKU NR 3 NA TERENIE 44 WOG W MIEJSCOWOŚCI SZKLARKA. SPRAWA NR 22/ZO/2020.

» Opis zapytania

Naprawa pokrycia dachu w budynku nr 3 na terenie 44 WOG w Szklarce.

Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zagwarantować ciągłość pracy JW, oraz zapewnić bezpieczeństwo i właściwe warunki pracy dla jego użytkowników.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. Demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy ocynkowej.
2. Rozbiórka pokrycia z papy asfaltowej.
3. Dwukrotne krycie dachu papą termozgrzewalną.
4. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
5. Wymiana wsporników instalacji odgromowej.
6. Wymiana przewodów instalacji odgromowej.
7. Pomiar skuteczności instalacji odgromowej
8. Wywóz i utylizacja papy.

Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się