Serwis i przeglądy AKPiA na blokach i urządzeniach pozablokowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na: Serwis i przeglądy AKPiA na blokach i urządzeniach pozablokowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie . W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku oraz spełniają wymagania TAURON Wytwarzanie SA.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku oraz spełnieniu podanych wymagań na adres: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu badania rynku.
----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Mirela Kastelik, numer telefonu: 32 715 2615, adres e-mail: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się