[OD5-RD6]; D/162/2020; Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu: zespół budynków 2-lokalowych w miejscowości Bolechówko dz. 707-713, 508/33-37 gm. Czerwonak. S-2020-11861. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj".

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD6]; D/162/2020; Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu: zespół budynków 2-lokalowych w miejscowości Bolechówko dz. 707-713, 508/33-37 gm. Czerwonak. S-2020-11861. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj".

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Wschodnia 49/51, 62-200, Gniezno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się