Dostawa i montaż oświetlenia w technologii LED na potrzeby budynków dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia opartego na technologii LED w miejsce obecnie zainstalowanego systemu oświetleniowego w budynkach dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:
1) Budynek A – bez piętra III (już wyremontowanego);
2) Budynek C – bez piętra III (już wyremontowanego);
3) Budynek E.
W skład obecnie zainstalowanej instalacji oświetleniowej w wyżej wymienionych pomieszczeniach wchodzi łączna liczba 5301 punktów oświetleniowych (rozumianych jako poszczególne źródła światła), we właściwej oprawie, podłączone do instalacji elektrycznej). Obecnie zainstalowany w budynkach Zamawiającego system oświetleniowy jest oparty na jarzeniówkach starszych generacji, plafonach, żarówkach i świetlówkach kompaktowych zamontowanych we właściwych dla tych źródeł światła oprawach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6a do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Sejmowa 5A
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się