„Wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce”.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce” (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stefana Jaracza do skrzyżowania z ulicą Heleny Modrzejewskiej) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza”
2. Zakres zamówienia obejmuje poszczególne branże:
BRANŻA DROGOWA
Projektowane roboty obejmują:
1) rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 35x35cm,
2) rozbiórkę krawężnika betonowego 15x30x100cm,
3) rozbiórkę obrzeża betonowego 8x30x100cm,
4) wykonanie nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej o gr 8 cm koloru szarego,
5) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm koloru czerwonego.
6) przebudowę dwóch zjazdów na drogi wewnętrzne ze zmianą na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wbudowaniem nowego obramowania jezdni i zjazdów za pomocą krawężników betonowych.
Pod projektowaną nawierzchnia należy wbudować podbudowę z gruzobetonu (materiał Zamawiającego) o frakcji 0/63mm o grubości 20cm.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg projektu technicznego.

BRANŻA ZIELEŃ
W obrębie chodnika i ścieżki rowerowej należy odtworzyć nawierzchnię zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w części III SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Ostrołęka
Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się