Modernizacja obiektów sportowych KS Hutnik w zakresie przystosowania stadionu piłkarskiego do rozgrywek w II Lidze.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów sportowych KS Hutnik w zakresie przystosowania stadionu piłkarskiego do rozgrywek w II Lidze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
3. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a maksymalny to 96 m-cy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 m-cy, 60 m-cy … 96 m-cy).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się