Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2020-2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja regularnych usług przewozu osób w transporcie drogowym tj. dowożenia uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę do placówek oświatowych (szkół i przedszkola w zakresie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) zlokalizowanych na terenie gminy Solina w roku szkolnym 2020/2021, z pierwszeństwem przejazdu dzieci
z biletem miesięcznym. Przewóz będzie polegał na dowozie do placówki oświatowej oraz odwozie dzieci do miejsca zamieszkania. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych wynosi 159
Zamówienie podzielone jest na 5 części:
Część Nr 1 - „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Bóbrce”,
Część Nr 2 - „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi”,
Część Nr 3 - „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Zawozie”,
Część Nr 4 - „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Berezce”,
Część Nr 5 - „Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do Publicznego Przedszkola w Bukowcu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku nr 5 do SIWZ.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 2
Polańczyk 38-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
ul. Wiejska 2
Polańczyk 38-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się