Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn."Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn."Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 w asortymencie i szacunkowych ilościach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się