Remont nawierzchni podjazdów przy budynku nr 16 w kompleksie 7788 w Świętoszowie

» Opis zapytania

Zakres robót do realizacji.
1) Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni podjazdów
z betonu,
2) Rozebranie istniejącego koryta liniowego,
3) Wykonanie koryta na całej szerokości podjazdów,
4) Wykonanie podłoży ulepszonych z piasku stabilizowanego cementem,
5) Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
6) Wykonanie podbudowy pod osadzenie odwodnieni liniowych,
7) Montaż odwodnień liniowych z polimerobetonu z rusztem żeliwnym D400, z podłączeniem do odpływu,
8) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego,
9) Wykonanie ław betonowych pod krawężniki,
10) Ułożenie krawężników drogowych betonowych 20x30 na podsypce cem-piaskowej,
11) Ułożenie obrzeży betonowych 30x8,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się